แนวคิดหลัก

วิญญาณองค์กร หลักการขององค์กร
●เลิศ ●เครดิตครั้งแรก
●ปรับปรุง ●บริการสูงสุด
●การสร้าง ●ผู้นำเทคโนโลยี
●นวัตกรรม ●รับประกันคุณภาพ
การจัดการ งานขององค์กร
●กำลังคนเป็นทุนขั้นพื้นฐาน ●ทำให้ดีขึ้นจากสิ่งที่ดีที่สุด
●ทำธุรกิจอย่างเจริญรุ่งเรืองด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ●สร้างผลิตภัณฑ์เกรดใหม่
●การจัดการมาตรฐานที่สมบูรณ์แบบ ●รับรางวัลชนะเลิศพร้อมกับลูกค้า